Behandelingsovereenkomst en toestemming

De beroepsvereniging van mij (FAGT) eist dat voor een behandeling er een behandelovereenkomst getekend wordt. Het formulier kunt u invullen bij de eerste behandeling. Uiteraard is er de optie, indien u dat wilt, dat per behandeling bekeken wordt of er een vervolg is.

Voor een kind jonger dan 16 jaar is er naast deze behandelingsovereenkomst ook een toestemmings-formulier die door beide ouders getekend worden. Genoemde formulieren zijn beiden hieronder weergegeven.

En bladzijde 2 van de overeenkomst:

Bij klachten over de behandeling:

Net als bij artsen en verpleegkundigen is geregeld, zijn wij vanuit de wet WKKGZ aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil, welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register waar het tuchtrecht georganiseerd is. Mede in verband met vergoeding door ziektekostenverzekeringen, is dit in samenwerking met onze beroepsvereniging FAGT vanzelfsprekend zo georganiseerd. Omdat wij niet BIG geregistreerd zijn, dienen we dit afzonderlijk te vermelden.

Voor een klachten over de behandeling gaat cliënt/patiënt in eerste instantie met de therapeut in gesprek. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir conform de wet WKKGZ. Indien ook het contact met de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. Relevante websites staan onder tabblad "contact" vermeldt.
De behandelingsovereenkomst die ouders voor hun kinderen ondertekenen: