Privacy en praktijkreglement

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaand document kunt u lezen of welke manier en met welk doel ik uw persoonsgegevens verwerk en gebruik. Omdat ik geen planning van patienten via de website hanteer, is dit eenvoudiger dan bij een aantal andere praktijken.

De code van de beroepsvereniging en de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) eisen dat ik, als behandelend therapeut een dossier van u aanleg. Hier staan enkele persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres) in en enkele medische gegevens, zoals medicatie en behandelingen (alleen indien dit relevant is voor de acupunctuur of shiatsubehandeling). Ik ben de enige die toegang heeft tot de medische gegevens in uw dossier en heb hiervoor een wettelijke geheimhoudingsplicht. In de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist dat het dossier 20 jaar bewaard blijft. U heeft recht op inzage in uw dossier.

Alleen met uw expliciete toestemming kan een waarnemer tijdens mijn afwezigheid uw dossier inzien. Dit is een van de vragen die u vrijwillig kunt invullen in de behandelingsovereenkomst. Met de waarnemer is een verwerkings-overeenkomst gesloten, ter handhaving van de geheimhoudingsplicht. Gebruikelijke gang van zaken bij acupunctuur is overigens dat de waarnemer de anamnese opnieuw uitvoert zonder gebruik te maken van uw dossier.

Persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnumer, e-mail adres zorgverzekering en bijbehorend lidmaatschapnummer worden in de factuur vermeld, die nodig is om vergoeding te krijgen voor de behandeling. De factuur stuur ik u toe per e-mail. Wanneer u dit niet wilt, kan de factuur per post verstuurd worden. De facturen blijven zeven jaar bewaard. De financiele organisatie verricht ik tot en met de eindbalans. Mijn belasting accountant ontvangt deze eindbalans zonder vermelding van persoonlijke gegevens.